I don’t like marketing

DUTCH BELOW —

Funny, isn’t it, it seems like every big brand suddenly cares for our planet. Even Shell tries to convince us that they really care about sustainability – yeah right. Sustainability and environmental awareness are topics all over the news and in the marketing of businesses. As is inclusivity and spirituality (and the use of non-plastic straws). It’s like suddenly that’s the way to go with your biz. But is it?

Is it just me or does this itch you too? I come to a place where I say “I don’t like marketing”. That sounds pretty contradictory from a brand expert, but let me explain what I mean.

Marketing changed
Marketing wasn’t always around. It started to make its way when we started to consume more. Letting people take action has for a long time been the purpose of marketing. Preferably, to let them buy something from you. And yes, it’s still the case. Even if you don’t succeed in changing someone’s (buying) behavior – true, this is indeed super hard – then at least you got some brand awareness.

Cool!

But now, marketing can be used to get people on board to support a mission. Especially in today’s society, with an overkill of online content and many, many businesses that can easily produce a flyer, we have to do something unique to stand out. Nothing wrong with that. It’s actually a great opportunity to show your authenticity.

But what happens instead?

We all jump on this trend train of content.

“What is speaking to the mass audience this year?”

SUSTAINABILITY!

“Let’s spin our marketing on this topic. What else?”

INCLUSIVITY!

“Awesome, make it work marketing team.”

There is absolutely nothing authentic about this. There’s nothing sincere about these messages, it’s just following the big psychological influential stream of hip topics to get the audience’ attention – YOUR attention. And I’m not the only one saying this, apparently roughly 66% of Millenials and Gen Z are very cynical toward the realness of these brand missions, they say they know it’s fake, the companies have no ambition beyond wanting to make money. Don’t you feel they’re right? Meaningless ads that are not going to help me with any problem, are being pushed in my face, disrupting what I was doing. Or if that’s not the case, my data is collected through the free tools I use and being sold for other purposes.

That’s why I don’t like marketing.

Topics and ways of marketing
Many businesses out there, just follow the trends, topics that resonate with the mass, just to grab their attention. And not just topics, but also ways of doing marketing.

“USE VIDEO NOW BECAUSE IT’S THE NEW THING. DON’T MISS OUT!”

“IF YOU’RE NOT USING VIDEO, YOU’RE AN IDIOT!”

Now what? Now, suddenly every person thinks they can present in front of a camera. Well, I’m sorry to say it to you, but not everyone can bring a message across by using video. Yes, you can learn how to be better, but instead, why don’t you maximize your writing potential for example? It will attract your right audience BECAUSE you are writing and not because you use awkward double chin video recordings.

Beliefs
Why are we, entrepreneurs, influenced by this?

I think it comes down to this core principle: your beliefs. Do you believe you have to follow every marketing trend to grab people’s attention? To be up to date? To show how you think alike? Or are you going to follow the tactics that you feel comfortable with and are good at? You can push that comfort zone for sure, but do it for the right reasons and purposes.

Whatever you believe is your responsibility. It’s up to you by whom you’re influenced. But you make up your beliefs. And you know what’s great; these beliefs actually make it interesting to listen to you. People will either feel attracted or drop out because your beliefs, because of why you do things. Make this the core of your marketing and the way you handle it.

Marketing for the right reasons
I think many businesses use marketing for the wrong reasons. It’s all about them. They promote their business, but don’t stimulate change or behavior. Yet, marketing is about change! Marketing is about the change you seek to make and inviting people to join you on that journey for change.

So, when I say that I don’t like marketing, I’m talking about the businesses and entrepreneurs who don’t care about their true voice but just jump on any trend train they can jump on. The marketing I love is that of people who stick to their own voice and authenticity, who use their approach, already solve problems with their marketing, and invite people on their mission for change.

You are entitled to make your own choices. By being you, the right people will resonate with your message. And if that’s for example a promotion for hunting deer, go ahead. I will definitely NOT be one of your clients. But at least, you’re honest about it and don’t try to spin it with some sort of sustainability whitewashing bla bla – talk.

Can marketing be evil?
I hope you get what kind of marketing I dislike. I might dislike it, but marketing is not evil. It can be, but it’s rather a beautiful thing. Seth Godin actually has a great response on the question whether marketing is bad or evil: “Marketing is beautiful when it persuades people to get a polio vaccine or to wash their hands before performing surgery. Marketing is powerful when it sells a product to someone who discovers more joy or more productivity because he bought it. Marketing is magic when it elects someone who changes the community for the better. Ever since Josiah Wedgwood invented marketing a few centuries ago, it has been used to increase productivity and wealth.”

Resist the temptation
If you own a business, try to resist the temptation to talk and market along with hot and trending topics. Stay true to your core identity and shine that light out bright! This will spark the hearts of the right people who are a perfect fit for you.

P.S. Struggling with finding that core message? Send me a message, I love to help you.

 —————————————————————

Ik heb een hekel aan marketing

Gek genoeg lijkt het de laatste tijd alsof ieder groot bedrijf opeens om onze planeet geeft. Zelfs Shell probeert een duit in het zakje te doen en wil ons overtuigen dat ze om duurzaamheid geven – ja vast. Duurzaamheid en milieubewustzijn zijn onderwerpen die overal in het nieuws te zien zijn én in de marketing van bedrijven. Net als inclusiviteit en spiritualiteit (en het gebruik van plasticvrije rietjes). Alsof dat tegenwoordig nodig is om je bedrijf te runnen. Maar is dat zo?

Ligt het aan mij of jeukt dit bij jou ook? Ik ben op het punt aangekomen dat ik zeg dat ik “een hekel aan marketing” heb. Dat klinkt aardig tegenstrijdig van een brand expert, of niet? Maar laat het me aan je uitleggen.

Marketing is veranderd
Marketing bestond niet altijd. Het is ontstaan toen we steeds meer gingen consumeren. Mensen actie laten ondernemen was voor de grootste tijd het doel van marketing. Bij voorkeur de actie om iets van je te kopen. En ja, dat is nog steeds zo. Ook al lukt het niet altijd om iemands (koop)gedrag te beïnvloeden – want ja, dat is kei moeilijk – je hebt dan op zijn minst merkbekendheid gegenereerd.

Cool!

Maar tegenwoordig kun je marketing gebruiken om mensen aan boord te krijgen voor een missie. Vooral in deze maatschappij waarbij er een overkill is aan online content en veel, heel veel bedrijven in staat zijn om vlug een flyertje in elkaar te knallen, zul je iets unieks moeten hebben om op te vallen. En daar is niets mis mee. Integendeel, dat is een prachtige mogelijkheid om je authenticiteit te laten zien.

Maar wat gebeurt er?

We springen met zijn allen op deze trend-trein voor content.

“Wat spreekt de massa aan dit jaar?”

SUSTAINABILITY!

“Laten we dan nu onze marketing daarop richten. Wat nog meer?”

INCLUSIVITY!

“Awesome, make it work marketing team.”

Er is absoluut niets authentiek aan dit. Het is allerminste oprecht. Het is enkel het volgen van de grote psychologische beïnvloedbare stroom van hippe onderwerpen die de aandacht van het publiek trekken – JOUW aandacht. En ik ben niet de enige die dat denkt, kennelijk zijn 66% van de Millenials and Gen Z het met me eens. Ze zijn erg cynisch als het gaat om de echtheid van deze brand missies. Ze geloven het niet want de cijfers zeggen dat ze denken dat bedrijven geen andere ambitie hebben dan geld verdienen. Gelijk hebben ze, toch? Belabberde en betekenisloze advertenties die ons op dat moment met geen enkel probleem helpen worden in mijn gezicht gepusht en onderbreken waar ik mee bezig was. Of als dat niet het geval is, wordt mijn data verzamelend door de gratis tools die ik gebruik en verkocht aan andere partijen.

Dat is waarom ik niet van marketing hou.

Onderwerpen en vormen van marketing
Veel bedrijven volgen simpelweg trends, onderwerpen die resoneren met de massa, gewoonweg om hun aandacht te krijgen. En dat geldt niet alleen voor onderwerpen, maar ook voor marketingvormen.

“GEBRUIK VIDEO NU, HET NIEUWSTE DING. MIS HET NIET!”

“ALS JE VIDEO NIET GEBRUIKT, BEN JE DOM BEZIG!”

En wat gebeurt er? Nu denkt iedereen te kunnen presenteren voor een camera. Nou, helaas pindakaas, maar niet iedereen kan op die manier een boodschap overbrengen. Ja, je kunt leren om er beter in te worden, maar waarom zou je in plaats daarvan niet gewoon je schrijfpotentie verbeteren bijvoorbeeld. Dat zal het juiste publiek aantrekken JUIST omdat je schrijft en niet omdat je een awkward onderkin video gepost hebt.

Overtuigingen
Waarom worden wij ondernemers hierdoor beïnvloed?

Ik denk dat het neerkomt op dit principe: je overtuigingen. Geloof jij dat je iedere marketingtrend moet volgen om de aandacht van mensen te krijgen? Om te doen voorkomen alsof je actueel bent? Om te laten zien dat je net zoals de rest van de wereld denkt? Of kies je ervoor om tactieken te gebruiken waar jij je comfortabel bij voelt en goed in bent? Je kun je comfortzone zeker pushen, maar doe het voor de juiste redenen en doelen.

Wat jij aan opvattingen en overtuigingen hanteert, is jouw verantwoordelijkheid. Het is aan jou door wie jij je laat beïnvloeden. Maar zorg dat je je opvattingen helder voor ogen hebt en dat ze bij jou passen. En weet je wat, deze overtuigingen van jou, waarom jij dingen doet, maken het interessant om naar je te luisteren. Daardoor voelen mensen zich juist aangetrokken, of niet. Maak dit de kern van je marketing en de manier waarop jij met marketing omgaat.

Marketing met de juiste intentie
Ik denk dat veel bedrijven marketing niet met de juiste intentie gebruiken. Het gaat allemaal over hen. Ze gebruiken het om hun business te promoten – in je face te duwen – en niet om verandering of gedrag te stimuleren. Maar marketing gaat juist over verandering! Marketing gaat over de verandering die je wil maken en het uitnodigen van mensen om met jou mee te gaan op deze reis naar verandering.

Dus, wanneer ik zeg dat ik niet van marketing houd, dan heb ik het over de bedrijven en ondernemers die niet om hun eigen stem geven maar gewoon op die trend-trein springen. De marketing waar ik van hou is die van mensen die trouw blijven aan hun eigen stem en authenticiteit, die hun eigen manieren hebben, en in hun marketing alvast kleinere problemen helpen op te lossen en mensen uitnodigen op hun missie naar verandering.

Het is jouw recht om je eigen keuzes te maken. Door jezelf te zijn zullen de juiste mensen zich bij jou aansluiten. En als dat bijvoorbeeld is omdat jij jacht op herten wil promoten, ga je gang. Ik zal sowieso NOOIT een klant van je worden maar je bent op zijn minst eerlijk erover (dat het een kick is) en probeert er niet een of andere saus overheen te gooien dat het oh zo duurzaam is.

Kan marketing evil zijn?
Ik hoop dat het duidelijk is aan wat voor soort marketing ik een hekel heb. Ik mag er een hekel aan hebben, maar marketing is niet evil. Dat kan het wel zijn, maar het is eerder een prachtig iets. Seth Godin geeft hier een mooie respons op als hem gevraagd wordt of marketing evil is: “Marketing is beautiful when it persuades people to get a polio vaccine or to wash their hands before performing surgery. Marketing is powerful when it sells a product to someone who discovers more joy or more productivity because he bought it. Marketing is magic when it elects someone who changes the community for the better. Ever since Josiah Wedgwood invented marketing a few centuries ago, it has been used to increase productivity and wealth.”

Weersta de verleiding
Als je je eigen bedrijf hebt, probeer dan de verleiding te weerstaan om mee te praten en te doen met hot en trending onderwerpen. Wees trouw aan jouw eigen identiteit en laat jouw beliefs horen! Dat zal de harten van de mensen die bij jou passen verwarmen.

 

P.S. Worstel jij met het vinden van die “eigen” boodschap? Stuur me een bericht, ik kijk er naar uit om je te helpen.

 

Leave a Reply

Close Menu