The secret of a good strategy

DUTCH BELOW—

Strategy is a word that always sounded fussy to me. I didn’t know what it meant – is it a plan, a vision? – or how I could make one. Over the years, I’ve learned about strategy and especially about a winning strategy. That’s a strategy firstly meant for someone else, and secondly for you.

What’s a strategy? In simple words.

It’s such a big word, of which often very important people – at least they think they are – have very important conversations with words that sound very complicated. But strategy doesn’t have to be complicated at all. It’s just a word with a meaning to it. So what is a strategy? In simple words? Strategy = is a way to choose your alternatives on a route leading to a predefined destination (freely translated from Strategie met Ballen, Theo Thomas). If there are no alternatives, then a strategy will help find you one. You can also test those alternatives. But which ones to choose? That’s something a strategy doesn’t tell you. It’s up to you to take the fastest, shortest or most beautiful route, but the destination will always be the same.

Difference strategy and plan

The difference between a strategy and a plan is that a strategy leaves room for options. A plan has outlined every single step to support the strategy and make it happen. The strategy, however, knows the destination your heading to and what goals you want to achieve along the way. In a strategy the emphasis is on the destination. In a plan the emphasis is on the route towards that destination. An example:

With a good strategy and plan the execution will be pretty easy. You just have to do it. Now you know why you get up in the morning. You know where you’re heading to. And you know how to get there and what you have to do.

Betty wants to open her own hair salon at the end of the year. It’s February at this point. Her strategy is to have the best hair salon in town. Her plan could be something like this:

  1. Find a place downtown
  2. Style the place
  3. Marketing on different channels
  4. Open the place in December
  5. Manage the quality

This is simplified, of course. How Betty will work around those action points in the plan is up for her to decide, but her strategy still stays the same: the best hair salon in town. Many ways to Rome is the saying right?

The winning factor of a strategy, like, ANY strategy

When we look at Betty, her wanting to have the best hair salon downtown isn’t going to bring in the costumers. There’s something she needs to realize to make sure, that when she opens the place, costumers actually come in and she can be the best.

In my program, I focus on my client’s business strategy and on a communication/storytelling strategy that go hand in hand and compliment each other. When I asked the person that I’m working with their clients’ wishes, the conversation often shifts to the practice of staying as vaguely as possible. It’s so much easier to talk about you and your wants. And yes, it’s beautiful, and we should do that, but when you build a strategy on what YOU desire, it’s not going to make sense. It’s going to be a selfish plan with no one wanting to contribute.

Therefore, there’s always this sentence at the back of my mind, thanks to Theo Thomas’ book: a strategy is doing something… for someone else… that will benefit that person.

Yes, Betty wants to own the best hair salon (doing something), but she wants to run it so her customers (for someone else) can feel rejoiced by their new look (that will benefit that person) when they walk out.

Less selfish for selfish people

As an entrepreneur or business owner we have to be less selfish. The days of being in a job just for the money and then trying to sell that without some good value-based marketing are over. Potential clients will notice that. Their buying decisions are influenced by a business’ purpose and the true value of its product or service. Therefore, it’s being asked of you to be less selfish and to focus all on the benefit of others. I believe that’s why we’re on earth in the first place, but that’s a different story. Nevertheless, our true nature reveals we like to put ourselves first. So, we have to practice this. Unlike our ideal clients; they are allowed to put their own wants and needs first. And that’s perfect for your business because you have actually something that will benefit the other, right? Because you know now: if you would only have your own goals to sell, nobody would buy that.

Have you found your winning factor yet? The factor of easiness can differ from one person to another. I’m happy to discover yours in a complimentary call. Hit me up at info@zorrobranding.com

—————-

Het geheim van een goede strategie

Strategie is een woord dat ik altijd maar vaag vond. Ik wist niet precies wat het betekende – is het een plan, een visie? – of hoe ik er één kon maken. Dankzij mijn opgedane werkervaring afgelopen jaren heb ik een beter idee gekregen wat een strategie is, en vooral, hoe je een winnende kan bepalen en uitvoeren. Dat is een strategie die in de eerste plaats bedoeld is voor iemand anders, en daarna pas voor jou.

Wat is een strategie? In simpele woorden.

Het is zo’n zakelijk woord. Zo eentje die belangrijke mensen – of althans dat denken ze – gebruiken tijdens ontzettend belangrijke overleggen waarbij woorden gebruikt worden die ontzettend ingewikkeld klinken. Maar een strategie hoeft allesbehalve ingewikkeld te zijn. Het is gewoon een woord met een betekenis. Dus wat is een strategie? In simpele woorden? Een strategie is een manier om alternatieven te kunnen kiezen op een route naar een vooraf afgestemde bestemming (gebaseerd op Strategie met Ballen, Theo Thomas). Als er geen alternatieven zijn, dan zal de strategie je helpen die te vinden. Die alternatieven kun je ook testen. Maar welke je daarvan moet gebruiken? Dat vertelt de strategie niet. Dat is aan jou: wil je de snelste, kortste of mooiste route? Eén ding blijft echter hetzelfde: dat is de bestemming.

Het verschil tussen strategie en plan

Het verschil tussen een strategie en een plan is dat er ruimte is voor opties in een strategie. Wat bedoel ik daarmee? In een plan is elke stap vastgezet en uitgedacht (voor brand awareness ga je 2x per maand bloggen bijvoorbeeld). Een strategie daarentegen focust voornamelijk op de bestemming en welke doelstellingen daarbij horen die je onderweg wil behalen. In een strategie ligt de nadruk op de bestemming. In een plan ligt de nadruk op de route naar die bestemming toe.

Een voorbeeld:

Met een goede strategie en plan zal de executie een makkie zijn. Je moet het alleen nog maar doen. Nu weet je waarom je opstaat in de morgen. Je weet waar je naartoe wil. En je weet hoe je daar moet komen en wat je daarvoor moet doen.

Betty wil haar eigen haarsalon openen aan het einde van het jaar. Het is nu Februari. Haar strategie is om de beste haarsalon van het dorp te hebben. Haar plan kan er als volgt uitzien:

  1. Vind een locatie in het centrum
  2. Inrichting van de salon
  3. Marketing via verschillende kanalen
  4. Openen van de salon in December
  5. Het managen van de kwaliteit

Dit is een versimpelde versie natuurlijk.

Hoe Betty vorm gaat geven aan die actiepunten is aan haar, maar de strategie blijft hetzelfde: de beste haarsalon in het dorp. Er zijn vele wegen naar Rome toch?

De win-factor van een strategie, voor zeg maar IEDERE strategie

Als we naar Betty kijken dan is het willen van het beste haarsalon in het centrum geen gegarandeerd succes. Er is iets dat ze zich moet bedenken dat, voordat ze de salon opent, er daadwerkelijk ook klanten zullen komen.

In mijn programma focus ik op de business strategie en communicatie/storytelling strategie van mijn klanten die hand in hand gaan en elkaar complementeren. Als ik mijn klanten vraag naar wat HUN klanten willen, dan verandert het gesprek altijd in een soort vaag gebrabbel. Het is namelijk zoveel makkelijker om te praten over jou en wat jij wilt. En ja, natuurlijk is dat mooi, en we moeten dat ook doen, maar als je een strategie bouwt op wat JIJ wil, dan gaat er weinig gebeuren. Het wordt een egocentrisch plan waar niemand aan wil meewerken.

Daarom heb ik altijd dit zinnetje in mijn hoofd – dankzij Theo Thomas’ boek: je moet iets doen voor een ander waar die ander iets aan heeft.

Ja, Betty wil de beste haarsalon (iets doen), maar dat doet ze omdat haar klanten (voor een ander) dan herboren naar buiten kunnen lopen dankzij hun nieuwe look (waar die ander iets aan heeft).

Minder egocentrisch voor egocentrische mensen

Als ondernemer moet je minder egocentrisch willen zijn. De dagen dat je “in it” was voor alleen het geld maar wel een goedlopende toko had, zonder waardevolle marketing, zijn over. Potentiële klanten prikken daar tegenwoordig doorheen. Zij laten hun koopbedrag beïnvloeden door de purpose van een bedrijf en de daadwerkelijke waarde van de product of dienst. Daarom wordt er van jou gevraagd om minder te focussen op je zelf en meer op de ander en hoe je die gaat helpen. In mijn optiek is dat ook dé reden waarom we op aarde zijn geplaatst, maar dat is een volledig andere discussie. Desalniettemin, verhuld onze ware aard niet dat we altijd onszelf voor de ander stellen. Daarom zul je het moeten oefenen. Dit in tegenstelling tot jouw klanten: zij mogen hun eigen wensen vooropstellen. En dat is perfect voor jouw business want jij hebt nu iets dat die ander zeker gaat helpen die wens te vervullen, toch? Zeker nu je weet dat als je alleen je eigen geluk voor ogen hebt, niemand dat zal kopen.

Heb jij je win-factor al gevonden? Het is voor de een makkelijker dan de ander om die te vinden. Ik zou het leuk vinden om je daarmee te helpen tijdens een gratis call. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een mailtje te sturen naar info@zorrobranding.com.

 

Leave a Reply

Close Menu